home Finance 3 tipy pre každú ženu na správu rodinných financií

3 tipy pre každú ženu na správu rodinných financií

Mnoho žien sa čoraz viac stará o rodinný rozpočet. Nielenže je stále viac samoživiteliek, slobodných mamičiek, či vdov no aj v kompletných rodinách máva financie na starosti stále čoraz viac žena. Stáva sa akousi rodinnou pokladníčkou.

Inspirácie a rady finančných špecialistov?

Keďže ide o veľmi zodpovednú aktivitu, ostáva na mieste nenechávať nič na náhodou a dôkladne zabezpečiť všetko potrebné. Aj preto sa vždy môžu hodiť rady a tipy od kvalitného finančného sprostredkovateľa a špecialistu.

Pozrime sa teda na niektoré tipy, inšpirácie a rady, ktoré radia skúsení finančný sprostredkovatelia:

Poistenie detí a rodiny – častá „chyba“ a nedostatok.

Väčšina rodičov – a najmä ženy matky – najmä pri detskom poistení neváhajú investovať čo najviac prostriedkov, pre čo najlepšie zabezpečenie ich vzácnych ratolestí. A to veľakrát nevedome nie práve najvýhodnejším riešením.

Pri poistení detí je najdôležitejšie najmä kvalitné poistenie rodičov. Pretože rodičia sa starajú o svoje deti a aj v pri prípadnej práceneschopnosti by mali byť schopní nielen finančne zabezpečiť svoje deti. Mnoho poisťovní radšej neprizná, že samostatné detské produkty nie sú až tak výhodné a ani dostatočne nepokrývajú všetky riziká.

Oveľa výhodnejšie a aj zodpovednejšie z hľadiska pokrytia rizík býva pripoistiť si dieťa k vlastnej už existujúcej životnej poistke. Aj pre deti to je oveľa výhodnejšie, ako keď sú deti poistené lepšie ako ich vlastní rodičia.

A tak sa dostávame k ďalšiemu tipu a inšpirácii – toľko krát omieľané životné poistenie.

Ako správne nastaviť životné poistenie a na čo si dať pri ňom pozor?

Správne nastaviť životné poistenie nemusí byť až taká veľká veda. Dôležité je zahrnúť v ňom všetky dôležité riziká a správne im nastaviť poistné sumy. Všetky ostatné riziká a záležitosti sú až sekundárne a je na každom človeku, aby si zvážil, či sa mu oplatí priplácať aj za ďalšie krytie rizík a poistenia – závisí od životného štýlu, druhu práce, veku, príjmu a podobne.

Dôležitý je správny výber poistných rizík a nastavenie poistnej sumy

Je vhodné mať poistené kritické choroby, smrť, trvalé následky, invaliditu (myslieť pri tom na čiastočnú invaliditu a aj na trvalú) a dôležitá je tiež práceneschopnosť.

Je dôležité tiež správne nastaviť poistnú sumu. Treba brať do úvahy nielen príjem, životnú situáciu a životný štýl ale aj výslednú sumu, ktorá by sa vyplácala pri prípadnej udalosti. Je veľmi dôležité, aby išlo o sumu alebo rentu, ktorá by pokryla všetky potrebné náklady a výdaje.

Sekundárne poistenia

Poistenie odškodnenia z úrazu, chirurgický zákrok či hospitalizácia nie sú až tak dôležité – najmä ak sú vyššie spomenuté riziká správne nastavené. A najmä PN.

A posledný tip na záver

Najdôležitejšie je vnímať poistenie najmä ako investíciu, nie ako strašiaka či zdroj obáv a strachu. Nech si zbytočne obavami, strachom či opakovaním toho čo nechceme paradoxne nepriťahujeme do života také veci, ktoré v ňom nechceme.

Najdôležitejšie je zdravie

Najdôležitejšie je predsa zdravie. Robme teda všetko pre naše zdravie, bezpečnosť, pohodu a ak už riešime aj poistenie, vnímajme ho ako pozitívnu investičnú možnosť, ktorá nám urobí najväčšiu radosť práve vtedy, keď nám neprinesie žiadne financie naspäť.

Spread the love