home Psychologie, Tipy 7 otázek na pohovoru, na které se určitě připravte

7 otázek na pohovoru, na které se určitě připravte

Čeká vás pohovor na vysněné zaměstnání a už vás chytá nervozita? Zkuste se před pohovorem co nejvíce uklidnit. Stres vám určitě se získáním místa příliš nepomůže. Raději se pořádně připravte dopředu, vyberte si vhodné oblečení, vyzkoušejte si mluvit před zrcadlem a připravte si odpovědi na nejčastější otázky, které během pohovoru určitě padnou.

Seznam nejčastějších otázek u pohovoru a jak na ně odpovědět

Mnoho personalistů by vám potvrdilo, že pracovní pohovory se nesou ve stejném duchu u jakéhokoliv zaměstnavatele. V podstatě jde vždy o to samé – prověřit co nejlépe uchazeče o zaměstnání. Pro tento účel personalisté nejčastěji využívají rozhovoru, někdy přidají i dotazník nebo cvičný test z oboru.

Otázky u pracovního pohovoru se tedy často opakují, což se může stát výhodou pro vás – můžete se na ně dopředu připravit. Čeká vás brzy pohovor na zaměstnání? Minimálně polovina těchto otázek zaručeně padne i na tom vašem. Jak na ně odpovídat?

1/ Povězte nám něco o sobě.

Touto otázkou většina personalistů začíná konverzaci, jedná se o určitý icebreaker v konverzaci. Někdy personalista nejprve představí firmu, do které se hlásíte případně i pozici, a poté nechává prostor vám.

Nemusíte se příliš rozpovídávat o svém osobním životě, pracovních úspěších apod., avšak přesně v tuto chvíli můžete udělat první dojem. A všichni víme, jak je právě první dojem důležitý. Stačí pár krátkých vět, které vás dostatečně představí, ale nezacházejte do podrobností.

2/ Proč jste si vybral/a právě naši společnost?

Zaměstnavatelé určitě nechtějí slyšet, že pouze hledáte práci a jejich inzerát jste našli v záplavě ostatních. Zkuste ocenit některou z hodnot firmy, které mají například na webových stránkách. Hlásíte se do firmy, která prodává ekologické produkty? Vyzdvihněte váš vztah k ekologii a že chcete tuto hodnotu podpořit.

3/ Jaké jsou vaše slabé a silné stránky?

Již dopředu se zamyslete, jaké jsou vaše opravdové slabiny a silné stránky. Měli by vždy odpovídat pravdě. Řekněte o sobě 2 až 3 klady a poté přiznejte i nějaký ten slabší článek. Můžete dodat, že si jej uvědomujete a pracujete na něm.

4/ Co víte o naší firmě?

Den předem si prohlédněte webové stránky společnosti, sociální sítě a další dostupné informace a na papír si sepište několik bodů. Můžete se podívat na historii firmy, zakladatele, zboží a produkty, strukturu firmy atd. Nejzajímavější a nejdůležitější informace si snažte zapamatovat a svůj seznam si ještě hodinu před pohovorem znovu osvěžte.

5/ Proč bychom měli přijmout právě vás?

Zde vám dává zaměstnavatel prostor trochu se prodat. Buďte kreativní a sebejistí. Odrazit se můžete například od svých silných stránek nebo přihoďte informace o tom, jaký přínos byste firmě mohli přinést.

6/ Z jakého důvodu jste opustil/a poslední pracovní místo?

Občas personalistu zajímá důvod změny práce. Snažte se mluvit po pravdě, ale nikdy nepomlouvejte předchozího zaměstnavatele, ať jste se rozešli v jakékoliv situaci. Někdy stačí říct, že už jste jednoduše potřebovali změnu nebo jste vycítili příležitost v této pracovní nabídce.

7/ Jaký si představujete plat?

Ošemetná otázka, že? Mějte na paměti, že zaměstnavatel stejně moc dobře ví, kolik vám je ochoten nabídnout. Zbytečně se tedy nepodceňujte, aby svou úvahu nemohl příliš snižovat. Zkuste odhadnout rozmezí přijatelné pro obě strany. Také se můžete podívat na platy v jiných firmách na obdobných pozicích.

Spread the love
  • 5