home Služby Do you speak English aneb učte děti anglicky od narození

Do you speak English aneb učte děti anglicky od narození

Angličtina od plínek? Zdá se vám to přemrštěné a zbytečné? Podle odborníků lze doopravdy začít učit již nejmenší děti cizím jazykům. S výukou není dobré otálet, protože děti jsou v raném věku schopné mnohem rychlejšímu učení, dokonce se mohou později dostat na úroveň rodilého mluvčího. Je prokázáno, že metodou raného učení se mohou naprosto plynule naučit více než jeden cizí jazyk.

Funguje to!

Většině rodičů je metoda učení cizích jazyků od plínek neznámá, ale podle odborníků funguje. Je to vidět v pozdější fázi, kdy děti, které byly vystaveny pasivnímu učení jazyků od plínek, rozumějí, chápou a mluví mnohem rychleji než ostatní děti. Výhodou malých dětí je, že se učí mluvit a poznávat bez vědomého učení. Přirozeně si osvojují nová slova, zákonitosti i gramatiku. Podle lingvistů nezáleží na tom, zda se tímto způsobem učí mateřštinu nebo cizí jazyk. Základem je pouze přirozená forma, kdy se děti seznamují s angličtinou nenásilnou a hravou formou.  

Hravě v kolektivu

V další fázi je vhodné podpořit výuku v kurzech angličtiny pro nejmenší, kde se dětem věnuje vyškolený lektor. Ten nejen vhodně motivuje, ale hlavně hravou a nenásilnou formou seznamuje děti s angličtinou. Hravost a přirozenost jsou v této fázi učení velmi důležité, děti nesmí být do učení nuceny. Jen tak se podporuje jejich touha po dalším učení, zbavují se ostychu z mluvení a dochází k rozvoji komunikačních dovedností.

Další jazyk výhodou

Právě z důvodu, že děti absorbují další znalosti velmi snadno, nabízí se možnost studia i dalších cizích jazyků, např. francouzštiny. Ta bývá často druhou volbou hned po angličtině a kurzy francouzštiny pro děti i dospělé jsou velmi populární, protože jsou šité účastníkům na míru. Jak takový kurz na míru vypadá? Jednoduše úroveň, ale i čas kurzu, si určuje skupinka sama a díky tomu jsou pokroky viditelné od prvních lekcí.

Spread the love
  • 5