home Služby Má v dnešnej dobe význam riešiť právnu pomoc aj pri určitých každodenných činnostiach?

Má v dnešnej dobe význam riešiť právnu pomoc aj pri určitých každodenných činnostiach?

Právna pomoc nemusí byť doménou len bohatých ľudí či ľudí odsúdených pre najrôznejšie prečiny proti zákonu. Aj bežní ľudia, obyčajné rodiny či dokonca aj ženy samoživiteľky a slobodné mamičky môžu mať veľký osoh z právnej činnosti. Musia však o takejto možnosti vedieť.

Na čo máme právo a aké sú naše povinnosti?

 Dobrým príkladom môže byť napríklad pracovné právo a rôzne práva a povinnosti zamestnancov či zamestnávateľov. Pretože veľakrát sa stáva, že vôbec nepoznáme naše práva. A následne sa zbytočne nechávame využívať a zneužívať.

Alebo naopak, niektorí ľudia sa až prehnane zaujímajú o svoje práva, avšak úplne opomínajú záujem aj o ich povinnosti. To tiež môže zbytočne spôsobovať komplikácie a ťažkosti.

Ako môže pomôcť právnik s výpoveďou?

Jednoduchým príkladom, kedy nám môže byť právna pomoc skutočným prínosom, môže byť napríklad obyčajná výpoveď.

Asi nikoho príliš nepoteší, keď dostane výpoveď. O to horšie, ak je nečakaná a ak nám naruší nejaké plány do budúcnosti a urobí nám výrazný škrt cez rozpočet či ohrozí našu finančnú budúcnosť.

Nie je však také ojedinelé, aby sa stalo, že výpoveď nie je právoplatná, alebo oprávnená. No ak o tom nevieme, logicky s tým nič nespravíme.

Právnik nám teda môže pomôcť preskúmať našu výpoveď a určiť, či je oprávnená alebo nie.

Prevencia pred budúcimi spormi.

Právnik môže pomôcť aj každej rodine či samostatne fungujúcej žene aj s prevenciou pred prípadnými budúcimi spormi – napríklad v oblasti dedičstva, závetu, alebo darovania.

Ak chceme napríklad obdarovať svoje deti nejakým hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom, môžeme to urobiť právne v poriadku. To nám dáva automaticky prevenciu pred prípadnými budúcimi spormi či komplikáciami.

Ak napríklad darujeme nehnuteľnosť no následne vzniknú v rodine rôzne rozpory, konflikty a situácie, ktoré výrazne ohrozujú fungovanie dobrých mravov, darovacia zmluva nám môže poskytovať možnosť žiadať o vrátenie daru. Musí to však spĺňať viaceré podmienky.

A aj práve s nimi nám môže pomôcť skúsený advokát.

Mediálne právo určené len na ochranu médií.

Mediálne právo je síce určené aj pre ochranu médií, no neslúži len tomuto účelu. S pomocou právnika, ktorý sa dokonale vyzná v oblasti mediálneho práva sa môžeme aj my účinne brániť proti najrôznejším právnym sporom s médiami.

To už samozrejme nie je až tak bežné pre obyčajných ľudí. No aj to sa môže stať a môže byť dobré, ak o takejto možnosti ochrany pred médiami vieme.

Samozrejme, že najlepšie je žiť tak, aby sme nič z tohto nepotrebovali. V každom prípade, právna pomoc nám môže pomôcť aj s byrokratickými úkonmi, ktoré môžu byť na nás už priveľa.

Spread the love