home Děti, Tipy Příprava na zápis do školy

Příprava na zápis do školy

Připravit malého předškoláka do školy vyžaduje dostatek času a dítěti se věnovat. Hodně práce s dětmi udělají paní učitelky ve školce. Pracují s dětmi poměrně intenzivně, mají k dispozici pracovní sešity a pomůcky určené přímo pro předškoláčky. Pokud před vámi stojí úkol připravit svého malého předškoláka na nástup do první třídy, pak se vám náš dnešní článek určitě bude hodit.

Zápis do školy – událost pro dítko i rodiče

Zápis do školy je pro dítě velký životní mezník a proto je potřeba přípravu na něj nepodcenit. Tato událost je stejně tak důležitá i pro rodiče, kteří se svým dítětem nástup do školy hodně prožívají. Možná si i vy říkáte, jak se k tomuto milníku postavit. Vhodným krokem je zajít do knihkupectví a vybrat si nějakou publikaci, která vás v přípravě vašeho předškoláka bude vést a bude jakousi vaší nápovědou a rádcem.

Nepropásněte termínyindependent

Termín zápisu si jednotlivé školy určují samy, ale zpravidla probíhají v období od poloviny ledna do začátku února. K zápisu chodí dítě s jedním nebo s oběma rodiči a většinou jsou u zápisu přítomné 2 paní učitelky. Jedna se věnuje rodičům a druhá zjišťuje znalosti a způsobilost dítěte k nástupu do školy.

Co by měl předškolák umět?

Dítě musí ovládat základní znalosti o sobě své rodině, tedy jméno a příjmení, bydliště, věk, jména rodičů a sourozenců, povolání rodičů. Dítě se musí umět orientovat v prostoru, znát barvy a geometrické tvary, umět říct básničku a zazpívat nějakou písničku.

Důležité je u dítěte podporovat a pomoci mu vytvořit dobrou slovní zásobu. To jde zejména čtením nebo prohlížením obrázkových knih a učit dítě popsat obrázek, vytvořit o něm příběh nebo chtít aby převyprávělo přečtenou či zhlédnutou pohádku. Je potřeba naučit dítě soustředit se na danou činnost, udržet u ní pozornost. Vše je dobré učit dítě přirozeně, nenásilnou formou. Dítě by mělo také umět komunikovat, odpovídat na dané otázky a pohotově reagovat.

 

Spread the love