home Služby Proč jsou ženy odpovědnější a neriskují?

Proč jsou ženy odpovědnější a neriskují?

Ženy jsou více citlivé a mají větší podíl odpovědnosti na rodinném životě, než muži. Ne, tohle jsme si z prstu skutečně nevycucali, tato fakta jsou vědecky podložená. Proto také není divu, že aktéry pojistných smluv, které chrání majetky, zdraví i celé rodiny, jsou často jedinci dámského pohlaví.

Ženy mají potřebu mít věci v pořádku. A myslí tím i preventivní ochranu do budoucnosti, pro „strýčka příhodu“. Dobře totiž vědí, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a když se člověku stane nějaká ta nepříjemnost, je dobré být připraven. Nutno zmínit, že muži tuto potřebu nemají tak silně vyvinutou a jako „lovci“ problémy řeší, až jsou aktuální. To ale bývá v případě živelných pohrom a tragických nehod skutečně pozdě.

Buďte o krok vpřed

Pojistit si domácnost je nejlepším nápadem, který stojí za to realizovat v praxi. Bezpečný domov PLUS ochrání před riziky, které na každého číhají na každém rohu a v případě, že dojde k pojistné události, je okamžitě zahájeno finanční plnění.

Pojistka domácnosti se vztahuje na požár, výbuch, kouř, přímý i nepřímý úder blesku, pád letadla, náraz neznámého vozidla nebo jeho nákladu, zemětřesení, vichřici, krupobití, tíhu sněhu nebo námrazy, pád skály, pád lavin, pád stromů a stožárů, implozi, rázovou vlnu způsobenou nadzvukovými letouny, povodeň, záplavu, vodu z vodovodního zařízení, krádež vloupáním nebo pokus o takový čin, loupež v místě pojištění i mimo něj, vandalismus, nebo rozbití skla z jakékoliv příčiny.

ERGO parťák do nepohody

V rámci jedné smlouvy lze dosáhnout i na specifické body, jako je pojištění cestovních zavazadel, nebo náhrady za zkažené mražené potraviny, či třeba zneužití mobilního telefonu. Rodiče ocení i ochrannou ruku na dětmi studujících mimo domov (i v rámci celé Evropy). V případě, že dojde k destruktivnímu poškození vašeho domova, ERGO pojišťovna vám nabídne i náhradní ubytování až po dobu 12 měsíců.

Ochrana proti blbosti

Velmi příjemným bonusem je i výhodné pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na škody z neúmyslné činnosti pojištěnce vůči svému okolí. Její výhodou je, že platí pro všechny členy společné domácnosti, takže ženy – matky už nebude strašit, když dítě v obchodě rozbije regál plný láhví šampusu nebo aktivní manžel někoho nechtěně přizabije v zápalu boje při sportu.

Pojistka proti blbosti si ví rady s jakoukoliv situací a nenechá vás na holičkách, ani když vás bude „hanba liskat“ a okolí proklínat. Výhodou produktu je finanční plnění bez spoluúčasti, celosvětová platnost a hlavně jeho sjednání k pojistce domácnosti grátis.

Spread the love
  • 5