home Děti, Zdraví Kdy je třeba řešit vady řeči u dětí

Kdy je třeba řešit vady řeči u dětí

Prostřednictvím řeči se dokážeme dorozumívat nebo vyjadřovat svá přání, obavy či potřeby. Každý jedinec by měl svůj mateřský jazyk ovládat s přehledem – u dětí odborníci jako pomyslnou hranici pro zvládnutí základů mateřinky udávají 7 let. V tomto věku by dítko mělo umět mluvit srozumitelně. Mnohdy se ale může stát, že bude mít dítko s řečí problémy – pravdou je, že dvouleté šišlající dítě působí roztomile, ale šišlající puberťák už je spíše k smíchu. Jak je to tedy s vadou řečí u dětí?

Každé dítko se vyvíjí jinak

Hned na úvod musíme zmínit jedno často omílané, byť přesto důležité klišé: každé dítě se vyvíjí svým tempem. Aby se rozvoj řeči vyvíjel tak, jak by správně měl, musí dítko disponovat neporušeným smyslovým vnímáním – nejdůležitější je sluch, díky kterému může rozpoznávat zvuky od slov až po jednotlivé hlásky.

Jaké jsou příčiny vady řeči?

Pokud i vás doktor upozorní na možné problémy s řečí vašeho dítka, určitě se zamyslíte nad tím, proč tyto vady a poruchy vlastně vznikají. Příčin může být vícero. Jedním z důvodů může být například nedostatečně stimulující prostředí, matčin stres v těhotenství nebo prodělané nemoci případně i vrozené vady nebo poruchy centrálního nervového systému.

Rozdíly mezi poruchou a vadou řeči

Mnoho rodičů si plete pojem porucha a vada řeči – mnozí si dokonce myslí, že je to jedno a to samé. Není. Ve skutečnosti jsou to dva odlišné pojmy.

  • Vada řeči: vada řeči představuje dlouhodobější problém související s vývojovými problémy dítěte, které jsou zpravidla dány geneticky. Pomoc u odborníka se v tomto případě doporučuje velmi brzy a může trvat i několik let.
  • Porucha řeči: jedná se zpravidla o přechodný problém, kdy se radí odborníka vyhledat v době, kdy je dítěti okolo čtyř let. Poruchy řeči ve většině případů zmizí do začátku školní docházky.

 

 

Spread the love
  • 5