home Děti, Zdraví, Zdraví Znáte poruchy učení u dětí?

Znáte poruchy učení u dětí?

Vaše dítko mělo nastoupit do první třídy, ale pak nastal problém: byla u něho diagnostikována porucha učení. Pro mnoho rodičů je tohle téma jednou velkou neznámou. Někteří ani nevědí, jaké poruchy vlastně existují, natož aby znali jejich definici. Přitom i vaše dítko, byť samozřejmě nechceme nic přivolávat, může některou poruchu učení mít. Rozhodně tedy není na škodu je znát.

Co je porucha učení?

 

Pod slovním spojením porucha učení si každý představí něco jiného. Mnoho lidí si jej vysvětluje tak, že dítěti zkrátka nejde určitá věc, kterou jeho vrstevníci bez problémů zvládají. Obecně se poruchy učení definují jako nevyzpytatelný a nevysvětlitelný jev, který může postihnout úplně jakékoli dítě – nezáleží dokonce ani na výši jeho inteligence, protože se poruchy učení objevují jak u nadprůměrných, tak i u průměrných dítek.

Statistiky mluví jasně

 

I když není přesně stanoveno, kolik dětí trpí některou z poruch učení, odhaduje se, že jich je cca 10 %. Opět zde ale záleží i na míře poruchy, některé děti mohou mít slabou formu, která je jen těžko zpozorovatelná, u jiných dětí je pak porucha viditelná na první pohled.

Jaké jsou poruchy učení

 

Teď už si představíme jednotlivé poruchy učení. Možná některé znáte, o jiných se z našeho dnešního článku dozvíte poprvé.

·         Dysgrafie

Dysgrafie je porucha psaní, při které dítě vynechává písmenka ve slovech, aniž by si to uvědomovalo nebo si toho všimlo.

·         Dyslexie

Dyslexie je porucha čtení, kdy má dítě problémy se čtením a podle odborníků tato porucha postihuje schopnost osvojování mateřského jazyka.

·         Dyskalkulie

Dyskalkulie je méně známá forma poruchy učení, při které mají děti problémy s aritmetikou

·         Dysortografie

Dysortografie je porucha učení, při které dítě nezvládá gramatiku, takže píše pravopisné chyby, neumí psát čárky ve větách, dělá hrubky v y/i.

 

Spread the love
  • 5