home Těhotenství a mateřství, Tipy, Zdraví Neinvazivní prenatální vyšetření Prenatal SAFE

Neinvazivní prenatální vyšetření Prenatal SAFE

V České republice se v posledních letech zvyšuje průměrný věk rodiček a gravidních žen, s čímž je spojeno vyšší riziko chromozomálních vad plodu. Nejčastější vadou je Downův syndrom vyznačující se mentální retardací. Naštěstí se před několika lety začaly nastávajícím maminkám nabízet neinvazivní prenatální testy, jež dokážou vrozené vady plodu odhalit již v prvním trimestru. V následujících řádcích se podíváme na průběh vyšetření dědičných nemocí.

prenatální testy

Doposud měly maximální spolehlivost testy pro chromozómy 13, 18 a 21 pouze invazivní metody, u nichž bylo riziko potratu. Riziko je sice malé, přičemž se uvádí kolem 0,5 – 2 %, nicméně stále zde je. Kdežto neinvazivní prenatální vyšetření je bezrizikové a naprosto bezpečné jak pro plod, tak i pro těhotnou ženu. Vyšetření dědičných nemocí vyžaduje pouze odebrání krve těhotné ženě. Neinvazivní prenatální test Prenatal SAFE se v tuzemsku provádí zatím jen v Praze, Brně a Ostravě, neboť se jedná o novinku na půdě prenatálního vyšetření. Doufáme v brzké rozšíření testovacích center i do dalších měst.

Spousta těhotných žen chce mít klidné a bezstarostné těhotenství, a proto neinvazivní prenatální vyšetření podstupuje. Pakliže výsledky potvrdí vrozenou vadu, například právě Downův syndrom, může se gravidní žena ještě v raném těhotenství rozhodnout, zda chce plod donosit a porodit.

Downův syndrom

Downův syndrom je nejčastější chromozomální abnormalitou. Není zřejmé, proč tato genetická odchylka vzniká. Jako jediná prokázaná souvislost je vyšší věk rodičů – matky nad 35 let a otce nad 50 let. Děti s Downovým syndromem mají typické rysy v obličeji, mentální opoždění různého stupně a také různé zdravotní komplikace (srdeční vada, zhoršená funkce štítné žlázy, poruchy zraku a sluchu atd.).

Neinvazivní prenatální test Prenatal SAFE detekuje i další chromozomální anomálie – Edwardsův syndrom, Patauův syndrom, Trizomie chromozomu 9, Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, Jacobsové syndrom, Trizomie chromozomu 16 či Trizomie chromozomu X.

Prenatal SAFE určí pohlaví plodu již v 10. týdnu

Každá nastávající maminka se nejprve bojí o zdraví ještě nenarozeného dítěte. Po potvrzení jeho naprostého zdraví se dále zajímá o pohlaví, aby si mohla nakoupit vhodné vybavení a oblečení dopředu. Gynekolog je sice schopný prozradit pohlaví miminka z klasického ultrazvuku, nicméně toto sdělení není nikdy stoprocentní. Nejednou se stalo, že byla maminka po porodu překvapena, že se místo holčičky narodil chlapeček. Této situaci můžete díky spolehlivým testům Prenatal SAFE předejít. Pohlaví miminka se dozvíte již v 10. týdnu těhotenství, přičemž budete mít 99% jistotu.

Chcete-li se ještě o nenarozeném dítěti dozvědět co nejvíce informací po zdravotní stránce, doporučujeme neinvazivní testy podstoupit.

Spread the love
  • 5