home Tipy Motivace a role lektora

Motivace a role lektora

Při učení se cizímu jazyku hraje motivace k učení velmi významnou roli. Ať už jste samouk, navštěvujete veřejné jazykové kurzy či pomaturitní studium jazyků, právě motivace je ta kouzelná věc, která pozitivně ovlivňuje úspěchy studentů při učení. Když jsme motivovaní, vidíme ve věci smysl, vynaložíme ke splnění cíle větší úsilí a překonáme únavu i lenost.

Udržet motivaci však může být občas obtížné a ani jazykové kurzy nejsou výjimkou. Jazyková škola Brno PELICAN se v projektu Don’t give up zabývala otázkou, jak podnítit a zvýšit motivaci dospělých studentů, a jakou roli při otázce motivace hraje např. lektor jazykového vzdělávání. Na základě výzkumu bylo popsáno několik faktorů, díky kterým můžeme předejít ztrátě motivace u dospělých studentů.

Role lektora

Velmi zjednodušeně se dá říci, že lektor má vlastně udržení motivace u jednotlivce i skupiny studentů ve svých rukou. Tato skutečnost je nejen pro lektory, ale taky pro jazykové školy, skvělou zprávou. Znamená to totiž, že s motivací se dá pracovat a lze ji u studentů do jisté míry podpořit. Nikdy však není možné aplikovat jedinou strategii k udržení motivace na každého studenta, neboť potřeby i cíle jednotlivých studentů se liší.

Je velmi důležité, aby lektor před každým kurzem komunikoval se svými studenty, ověřil jejich potřeby a cíle. Lektor by měl vědět, za jakým cílem jeho studenti jazykové kurzy navštěvují.

Zkušenosti lektorů

O zkušenosti z pohledu lektora se s námi podělil lektor Tomáš, který se už od založení školy specializuje na pomaturitní studium angličtiny. Takže, Tomáši, jak správně probudit ve studentech motivaci?

„Já vždycky studentům v pomaturitním studiu nejprve řeknu svůj příběh. Pro mladou generaci je to zajímavé, protože jsem se jazyk učil v době, kdy jsem byl tak trochu dobrodruh. Cestoval jsem po světě, což je pro mladé lidi velkou motivací. Začínám tedy vždy tím, co získají, když jazyk budou skutečně umět. Je taky důležité, aby studenti věděli, že jejich cíl je odteď taky mým cílem. Snažím se vždy vybudovat si se studenty osobní vztah.“

O své zkušenosti s výukou veřejného jazykového kurzu se podělila taky lektorka Jazykové školy PELICAN Veronika:

„Motivace u dospělých studentů je velmi specifická. Já vyučuji v jazykovce v Brně kurzy němčiny. Samozřejmě se vždy se studenty jako první snažíme stanovit cíl. Samotný cíl je velkou motivací. Tak třeba možnost složení státní jazykové zkoušky je pro studenty skvělý důvod, proč v kurzu setrvat. Během ročního kurzu se pak snažíme dojít zábavnou cestou k takovému pokroku, aby pro studenty nebyl problém vybranou zkoušku úspěšně složit.“

 

A jak se studenti jazyk vlastně učí?

Někteří teoretikové tvrdí, že lidská schopnost zpracovávat informace jsou natolik rozvité, že je možné osvojit si cizí jazyk prostě tak, že bude člověk v dostačující míře podroben přímému styku se srozumitelným jazykem a bude pak tento jazyk schopný využívat jak k porozumění, tak k produkci.

Věří, že tento proces „osvojování“ si jazyka nelze pozorovat či instinktivně postihnout a že není možné usnadnit ho vědomou manipulací prostřednictvím vyučovacích či studijních metod. Z jejich pohledu je primární věcí, kterou lektor jazyka může poskytnout, je co nejbohatší jazykové prostředí, ve kterém dochází k osvojování si jazyka, aniž by se jednalo o formálně organizované vyučování.

Další skupina teoretiků tvrdí, že kromě působení srozumitelného jazykového obsahu je nutnou podmínkou jazykového rozvoje aktivní účast v komunikaci.

Na druhé straně existují názory, podle nichž studenti, kteří se naučili nezbytná gramatická pravidla a slovní zásobu, budou schopni jazyku rozumět a užívat ho na základě svých dřívějších zkušeností a zdravého rozumu, aniž by ho potřebovali procvičovat.

Přijdou Vám některé názory extrémní? A jak tomu tedy skutečně je? Přijďte si vyzkoušet svoji vůli a prověřit svou motivaci do Jazykové školy PELICAN. Ztráta motivace Vám u nás nehrozí a aktivně si u nás vyzkoušíte, jakým způsobem si nejlépe osvojíte jazyk právě Vy!

Spread the love