home Zdraví Zdravé sebevědomí se dá naučit, říká psychoterapeutka

Zdravé sebevědomí se dá naučit, říká psychoterapeutka

Člověk s nízkým sebevědomím potlačuje sám sebe. Podřizuje se kolegům, partnerům i kamarádům, protože se nechce dostat do konfliktu či se stát terčem kritiky. Takové chování po delší době vyvolává pocity nespokojenosti či zdravotní problémy psychosomatického rázu. Co k problémům s nízkým sebevědomím říká psychoterapeutka Miriam Kotrusová? 

Nízké sebevědomí se projevuje různým způsobem 

Člověk s nízkým sebevědomím se může projevovat několika způsoby. Neodvažuje se říci svůj názor, nebo ani žádný nemá. Souhlasí s názorem dominantnější osoby a tím potlačuje sám sebe i své potřeby. Neodváží se chovat asertivně, aby nezavdal příčiny ke konfliktu. Častokrát se ale lidé s nízkým sebevědomím chovají jinak, než by se od nich očekávalo. Jsou příliš agresivní, dominantní a kritizují všechny kolem sebe. To pramení z odmítání vlastního selhání a neschopnosti přiznat svou chybu. 

Co říká odborník z Psychoterapie Praha? 

Sebehodnota a sebedůvěra se tvoří už v raném věku a je závislá na tom, jak kladně je dotyčný přijímán a podporován svými nejbližšími. “Zdravému sebevědomí se dá naučit, rozhodující je však, pochopit příčiny nízkého sebevědomí a k čemu nám to v životě slouží,” říká psychoterapeutka Miriam Kotrusová z Psychoterapie Praha. Díky práci na zdravém sebevědomí člověk začne lépe přijímat sám sebe, umožní mu to navazovat funkční a rovnocenné vztahy. A to v rodině, s přáteli i partnery.

Pomůže i individuální psychoterapie  Díky individuální psychoterapii se člověk více rozpovídá o svých pocitech, myšlenkách a způsobu života. Základním předpokladem takové práce je, že je klient rozhodnut svůj život změnit a přestat chodit cestami, které mu nefungují. Má motivaci a je na sobě ochotný pracovat i samostatně. Odměnou za náročnou práci na sobě je mu lepší poznání sebe sama, vnímání stinných stránek a řešení problémů zralejším způsobem. V rámci individuální psychoterapie klient získá náhled na sebe, své vztahy i svůj život. “Díky takovému náhledu se člověk bezděčně proměňuje a tím se následně mohou proměňovat i reakce jeho okolí na něj,” uzavírá Miriam Kotrusová.

Spread the love
  • 5